KM Taina Järveläinen
Luennolla käydään läpi kommunikointitaitoja, joiden avulla on mahdollista parantaa lasten ja aikuisten välistä suhdetta. Tutustumme mm. positiivisen palautteen voimaan, oikeanlaiseen kannustamiseen ja viiden sormen muistisääntöön. Ratkaisukeskeisen kasvatuksen avulla ongelmia ratkotaan keskittymällä epäonnistumisten sijasta taitoihin ja onnistumisiin. Jos haluat tästä luennosta kaiken irti, ota muistiinpanovälineet mukaan!